Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Đảng bộ xã Hướng Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

21:58, Thứ Bảy, 9-7-2022

Ngày 07/01/2020, Đảng bộ xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Phong – Trung Đoàn trưởng Trung đoàn 52 thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Ngày 07/01/2020, Đảng bộ xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Phong – Trung Đoàn trưởng Trung đoàn 52 thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337
Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác xây dựng đảng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, các tham luận của các đơn vị làm sáng tỏ thêm công tác Lãnh đạo phát triển đảng viên, lãnh đạo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, về việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay có tác động tích cực đến cộng đồng. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều bám sát nội dung và gắn với thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Để làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo trong thời gian tới, đảng bộ xã Hướng Linh tập trung làm tốt một số nhiệm vụ cơ bản như sau:
- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng; đấu tranh, phản bác
các quan điểm, thông tin sai trái; lợi dụng tình hình gây chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; tuyên truyền về thành quả 90 năm hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quán triệt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tiếp tục thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; tích cực tạo nguồn cán bộ tại chỗ có chất lượng. Xây dựng các giải pháp nhằm nêu cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy tự giác, gương mẫu thực hiện “tự soi, tự sửa”; nói đi đôi với làm; đoàn kết thống nhất trong điều hành, không để xảy ra các vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ; điều đó đã được chứng minh trong thời gian qua ”nơi nào thực hiện không tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu tinh thần phê bình và tự phê, sẽ gây mất đoàn kết, gây chia rẽ nội bộ dẫn đến tiêu cực và vi phạm buộc phải xử lý kỷ luật. Vì vậy, phải thường xuyên tăng cường trau dồi chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần đoàn kết giúp nhau cùng tiên bộ, nhằm hướng đến triển khai tốt đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Tiếp tục phát huy vai trò lãnh chỉ đạo, mỗi cán bộ đảng viên gương mẫu trong việc vận động Nhân dân ”Xây dựng con người mới, phải văn minh hiện đại, nghĩa tình”, vận động nhân dân thay đổi cách nghĩ, tư duy trong cuộc sống; trước hết phải sắp xếp gọn gàng nhà cửa từ trong ra ngoài, xây dựng cảnh quan môi trường lối xóm ”xanh, sạch, đẹp” nhưng phải giữ cốt cách văn hóa dân tộc. Đó là một trong các nội dung mà Nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ XIII sẽ được đưa ra bàn bạc và thảo luận.
Đảng bộ xác định những kết quả năm 2019 là nhờ sự chỉ đạo của các tổ chức Đảng cấp trên và sự đồng lòng, đồng sức của toàn Đảng bộ; là nguồn sức mạnh to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, tạo niềm tin và động lực mới, cổ vũ toàn đảng bộ phát huy truyền thống cách mạng vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Tác giả bài viết: Nguyễn Phú Sơn

Nguồn tin: Đảng ủy xã Hướng Linh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh