Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hướng Linh nhiệm kỳ 2022 – 2027

15:32, Thứ Ba, 26-7-2022

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hướng Linh nhiệm kỳ 2022 – 2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 23/4/2022 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hướng Linh nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra thành công tốt đẹp; dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hoài Ly – Phó Bí thư Huyện đoàn, đồng chí Nguyễn Phú Sơn – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí Trong BTV Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể xã và toàn thể 60 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hướng Linh nhiệm kỳ 2022 – 2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Hướng đến chào mừng 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5). Với những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022; nhận thấy dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành; Đoàn Thanh niên xã Hướng Linh đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đoàn đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Qua đó giúp cho ĐVTN xác định trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội. Qua đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào TTN của Đoàn xã tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền đạt hiệu quả cao, phong trào thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh của địa phương. Đại hội bày tỏ sự đồng tình trong việc kiểm điểm những hạn chế, thiếu sót trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn thanh niên được nêu ra trong báo cáo chính trị, kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2017 - 2012. Trong đó điều đáng quan tâm là công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, đoàn kết tập hợp thanh niên, chưa ngang tầm; tỷ lệ tập hợp thanh niên trên địa bàn còn thấp; hoạt động của chi đoàn các thôn chưa thường xuyên, hình thức và nội dung sinh hoạt chưa thật sự đổi mới. Một mặt từ thực tiễn nhận thấy Đoàn chưa có mô hình làm ăn có hiệu quả trong đoàn viên, thanh niên; các hoạt động của Đoàn chưa phát huy hết tiềm năng chưa thu hút nhiều thanh niên vào tổ chức Đoàn, công tác tham mưu, đề xuất chưa kịp thời.
 Với Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi mà Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ 2022 - 2027 trình Đại hội, tin tưởng rằng với nhiều thay đổi từ hệ thống tổ chức đoàn trong xã, gắn với tiềm năng lợi thế của địa phương. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, sẽ thay đổi diện mạo của mình, tiếp tục đi đầu trong phát triển về kinh tế, văn hóa xã hội... Để thực hiện tốt điều đó đòi hỏi mỗi đoàn viên thanh niên không ngừng nỗ lực, rèn luyện, sáng tạo, đi đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và tập trung thực hiện một số vấn đề sau:
Thứ nhất: BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã phải đoàn kết, thống nhất trong hành động, sáng tạo; đoàn viên phải có lòng yêu nước nồng nàn, ý thức công dân, lối sống tốt đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giữ gìn và phát huy tốt các giá trị văn hóa của dân tộc, có ý chí quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ, xây dựng hoài bão lớn. Trong nhiệm kỳ, cần đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên, mỗi đoàn viên phải là một công dân tốt, trung thực, thật sự gương mẫu, đi đầu trong phong trào tình nguyện. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với điều kiện thông tin đa chiều hiện nay, chuyển mạnh theo phương châm đề cao và phát huy vai trò trao đổi, tranh luận của đoàn viên thanh niên phù hợp với từng loại hình chi đoàn, từng đối tượng đoàn viên thanh niên trên cơ sở định hướng, hỗ trợ của xã Đoàn.
Thứ hai: Không ngừng đổi mới và nâng chất lượng các phong trào, các hoạt động của Đoàn thanh niên, đi đầu trong phát triển kinh tế; xây dựng các mô hình thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi; mô hình sinh kế của thanh niên. Tham gia xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, các chi đoàn đảm nhận phát quang, vệ sinh các tuyến đường liên thôn do Đoàn thanh niên tự quản. Mỗi năm xây dựng mới hoặc nâng cấp ít nhất một tuyến đường “Ánh sáng đường quê”. Không vi phạm luật hôn nhân gia đình và tảo hôn. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Làm tốt các nội dung trên, Đoàn sẽ ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò của mình trong xã hội, phát huy vai trò xung kích trong giai đoạn phát triển mới của Đoàn thanh niên .
Thứ ba: Phải tập hợp được thanh niên thu hút đông đảo thanh niên tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, điều mà lâu nay Đoàn xã chưa làm được, tổ chức sinh hoạt có nền nếp các cấp đoàn trong xã, thực hiên nghiêm quy chế, Điều lệ đoàn.
Thứ tư: Củng cố tổ chức Đoàn từ  BCH Đoàn xã đến tận các chi đoàn trực thuộc, để mỗi chi đoàn thực sự là tế bào vững mạnh, là môi trường để đoàn viên sinh hoạt và rèn luyện để cống hiến. Quan tâm nghiên cứu mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư phù hợp với từng loại hình sinh hoạt. 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 11 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên gồm 04 đồng chí, là những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho lực lượng thanh thiếu niên xã nhà.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã đánh dấu của sự đổi mới trong tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã sẽ tiếp tục không ngừng vươn lên, nắm lấy thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Đại biểu và đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Hướng Linh đến dự và thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc đại hội
 

Đ/c Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã Hướng Linh phát biểu tại đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Ly – Phó Bí thư Huyện đoàn huyện Hướng Hóa đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
 

Những hình ảnh nổi bật tại đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hướng Linh nhiệm kỳ 2022-2027
 

Tác giả bài viết: Đ/c Phú Sơn

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh