Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Đảng bộ xã Hướng Linh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khoá XII

21:53, Thứ Bảy, 9-7-2022

Đảng bộ xã Hướng Linh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

           Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Sáng ngày 24/8/2018, tại Hội trường Trụ sở xã Hướng Linh, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

            Dự hội nghị gồm có các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ đang cư trú ở địa phương; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã và toàn thể đảng viên của Đảng bộ. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Khánh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng; nội dung các nghị quyết có liên quan và tác động sâu rộng trong đời sống xã hội, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức. Do đó, trong quá trình học tập, nghiên cứu các đại biểu dự hội nghị cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới; những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp nêu trong các nghị quyết.

Đồng chí Võ Khánh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hướng Linh phát biểu khai mạc hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Huy Văn, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hướng Hoá, được Ban Thường vụ Đảng uỷ xã mời về dự và báo cáo về tình hình, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, những nhiệm vụ, giải pháp mới, cơ bản được nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Đồng chí Phạm Huy Văn, Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện Hướng Hoá báo cáo nội dung các Nghị quyết

         
         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Khánh Minh, Phó Bí thư Đảng uỷ xã khẳng định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ xã, mà trước hết là đội ngũ cán bộ, công chức và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ xã. Vì vậy, đồng chí yêu cầu sau hội nghị, các đồng chí Đảng uỷ viên có trách nhiệm nghiên cứu sâu sắc các Nghị quyết; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết theo lĩnh vực, đơn vị phụ trách phù hợp với đặc điểm, điều kiện ở địa phương và tham gia vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền; thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng để đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; Chính quyền xã quán triệt đường lối, chủ trương, quan điểm, mục tiêu nêu trong Nghị quyết của Đảng để cụ thể hóa và thực hiện phù hợp với thực tiễn ở địa phương thông qua các đề án, dự án, kế hoạch hàng năm; Mặt trận và các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, tuyên truyền cho toàn thể đoàn viên, hội viên và sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân và giao trách nhiệm cho Ban Tuyên giáo Đảng uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo với Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ về tình hình thực hiện Nghị quyết./.

Tác giả bài viết: Ông Võ Khánh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã

Nguồn tin: Đảng ủy xã Hướng Linh

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh