Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Hướng Linh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

15:6, Thứ Tư, 17-8-2022

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã Hướng Linh, các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Về nội dung: Đại hội các Chi bộ trực thuộc đều tán thành về đánh giá tình hình nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đ/c Nguyễn Phú Sơn, Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND xã và Đ/c Hồ Thị Vân, Phó bí thư Đảng ủy xã tặng hoa chúc mừng thành công đại hội chi bộ Hoong Mới.

Trong nhiệm kỳ, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid – 19, thiên tai bão lũ, tuy nhiên các chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời quán triệt và tổ chức học tập nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tất cả các chi bộ đã bám sát Nghị quyết Đảng ủy và chi bộ để triển khai thực hiện nhằm đạt các chỉ tiêu trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, ngành nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo giá trị hàng hóa, nhiều hộ gia đình mở mang dịch vụ kinh doanh như tạp hóa, dịch vụ ăn uống, cơ khí, dịch vụ lưu trú… đem lại nguồn thu nhập cao, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững của địa phương. Công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án điện gió được thực hiện tốt, thể hiện vài trò của chi bộ đảng trong lãnh đạo và tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được nhân dân đồng tình ủng hộ, do vậy hơn 10 dự án được hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Các chi bộ đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Hàng tháng các chi bộ sinh hoạt đúng định kỳ, tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, bí thư chi bộ. Thực hiện tốt việc rà soát cán bộ bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2022 - 2025, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2027 đúng quy định, các nhân sự cấp ủy gắn với nhân sự chính quyền, đặc biệt thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn cho 4/5 thôn trong toàn xã. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quan tâm đến công tác tự phê bình và phê bình, coi trọng hơn việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và người đứng đầu. Với sự nỗ lực, phấn đấu của từng đảng viên đã tạo nên sức mạnh đoàn kết trong Chi bộ, hạn chế tối đã đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kỷ luật; từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn đó những tồn tại chưa được khắc phục triệt để; nhất là việc lãnh đạo phát triển đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của nhân dân chưa đi vào chiều sâu. Chưa có mô hình phát triển kinh tế để lan tỏa và nhân rộng; tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân chỉ đạt 10 triệu đồng/năm; nhu cầu đời sống chưa được đáp ứng đầy đủ, một số ít bộ phận người dân đang còn trong chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ chính sách…

Từ thực tiễn, vấn đề đặt ra để khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, cần được chỉ rỏ và đưa vào nghị quyết của các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 để thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể:

Thứ nhất: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bằng các chỉ tiêu, mục tiêu gắn liền với sự triển khai thực hiện chặt chẽ của Ban quản lý, mặt trận và các đòan thể thôn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nhiệm vụ của từng đơn vị, làm thay đổi nhận, thức tư duy của cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình mới. Tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu trong nghị quyết được các chi bộ cụ thể hóa bằng các công việc cụ thể và có tính khả thi cao.

Thứ hai: Xây dựng cho bằng được các mô hình sinh kế quy mô phù hợp cho các hộ gia đình, chú trọng việc tiếp cận trong huy động sự hỗ trợ chính sách, mang lại hiệu quả cao. Duy trì mô hình gừng bản, có biện pháp tăng diện tích; đẩy mạnh mô hình chăn nuôi, tăng đàn trâu, bò, dê và các loại gia cầm.

Thứ ba: Tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, phấn đấu chỉ tiêu thu nhập phải gấp 1,5 lần so với hiện tại, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt gấp 2 lần so với chỉ tiêu trên giao.

Thứ tư: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của từng đơn vị gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới theo chỉ tiêu của Huyện giao và kế hoạch của Đảng ủy, đến năm 2023 đạt 1 thôn nông thôn mới, đến năm 2025 đạt 02 thôn nông thôn mới; đến năm 2027 đạt 03 thôn nông thôn mới, đến năm 2030 đạt 5/5 thôn nông thôn mới.  Với nhiệm vụ đặt ra, trước hết phải xác định vai trò trách nhiệm của mỗi cấp ủy và phải thể hiện bằng hành động chứ không bằng quyết tâm chính trị.

Thứ năm: Phải tạo được sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác phê và tự phê bình. Chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể, quần chúng xây dựng đội ngũ vững mạnh về mọi mặt, đoàn kết thân ái, tiến bộ. Phát động công tác thi đua tạo xây dựng cảnh quan môi trường, đời sống văn hóa, xây dựng con người mới văn minh, hiện đại đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên về năng lực, phẩm chất đạo đức và lối sống.

Với niềm tin sâu sắc, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ phát triển kính tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh của xã Hướng Linh trong thời gian tiếp theo./.

Đại hội chi bộ Cooc, xã Hướng Linh

Đ/c Hồ Thị Vân, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hướng Linh tặng hoa chúc mừng thành công đại hội chi bộ Xa Bai

Đại hội chi bộ Trường Mầm non Hướng Linh

Đại hội chi bộ Trường TH&THCS Hướng Linh

Đại hội chi bộ Hoong Mới, xã Hướng Linh

Đ/c Nguyễn Phú Sơn, Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND xã và Đ/c Hồ Thị Vân, Phó bí thư Đảng ủy xã tặng hoa chúc mừng thành công đại hội chi bộ Hoong Mới.

Đ/c Hồ Văn Giang, Phó bí thư Đảng ủy, CT.UBND xã tặng hoa chúc mừng thành công đại hội chi bộ Công an xã Hướng Linh. 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời