Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Tổ chức kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND xã Hướng Linh, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

9:3, Thứ Ba, 25-10-2022

Hôm nay, được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy xã. Thường trực HĐND xã Hướng Linh quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề), khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND xã.

Đ/c Hồ Chanh, ĐUV, PCT. HĐND xã, chủ tọa kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Hướng Linh

Đ/c Hồ Chanh, PCT. HĐND xã, chủ tọa kỳ họp, đọc diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Hướng Linh

Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Hướng Linh diễn ra giữa lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã hoàn thành những chỉ tiêu kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2022; lập nhiều thành tích cao chào mừng những ngày lễ trọng đại của đất nước và những sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng

Đ/c Hồ Chanh, PCT. HĐND xã, chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh kỳ họp lần này có nhiệm vụ: Xây dựng Nghị quyết chuyên đề thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 trên địa bàn xã Hướng Linh.

1. Mục tiêu tổng quát

Nhằm khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của các địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới, phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người tăng rút ngắn khoảng cách so với bình quân chung của huyện; phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện đời sống của nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đối với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; hiện đại hóa công tác quản lý theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Phấn đấu đến năm 2025 giảm 20% số thôn bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 giảm 40% số thôn bản đặc biệt khó khăn.

Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đi khí hậu và phát triển bền vữngkết nối với các vùng phát triển.

2. Mc tiêu cụ thể đến năm 2025

- Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 1,5 lần so với năm 2020.

- Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4-5%/năm.

- Phấn đấu giảm 40% số thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Phấn đấu có thêm 3 tiêu chí nông thôn mới, có 20% thôn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

- 100% đường xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa; trên 60% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 80% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100%  số hộ được xem truyền hình.

- Tỷ lệ học sinh 5 tuổi đến trường trên 100%, học sinh trong độ tuổi tiểu học trên 98,5%, học sinh trung học cơ sở 96,5%, 65% số người trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương, người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%.

- Tăng cường công tác y tế để nhân dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; từng bước chủ động khống chế dịch bệnh; phấn đấu 100% tham gia bảo hiểm y tế. Trên 80% phụ nữ có thai được khám định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống dưới 15%; Hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn và không có tình trạng hôn nhân cận huyết.

- 30% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của địa phương.

- Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.

- Đào tạo, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện thực tế ở  địa phương.

Đ/c Hồ Văn Giang, PBT. Đảng ủy; CT. UBND xã thông qua kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn xã Hướng Linh.

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh