Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động năm 2019

11:11, Thứ Ba, 3-5-2022

Nhằm mục đích huấn luyện chiến sĩ dân quân cơ động xã hiểu được nội dung cơ bản của Pháp luật về Dân quân tự vệ, quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng và một số vấn đề về Dân tộc, Tôn giáo; nắm và biết sử dụng các loại vũ khí thiết bị, chiến thuật từng người, cách gói buộc lượng nổ, hình dáng kích thước của một số loại công sự ngụy trang, làm cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 21/5/2019 Ban Chỉ huy Quân dự xã Hướng Linh đã tổ chức Lễ khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động xã năm 2019, tới dự khai mạc có đồng chí Võ Khánh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hồ Văn Giang, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã, đại diện các ban ngành, đoàn thể xã và 31 đồng chí lực lượng Dân quân cơ động xã.

Toàn cảnh Lễ khai mạc huấn luyện lực lượng Dân quân cơ động xã năm 2019

Trong thời gian từ ngày 21/5/2019 đến ngày 01/6/2019, lực lượng Dân quân cơ động của xã Hướng Linh gồm 31 đồng chí được truyền đạt kiến thức về diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; quan điểm chính sách về Dân tộc, Tôn giáo; chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đồng thời tham gia huấn luyện quân sự về các nội dung như: Huấn luyện đội ngũ chiến thuật; huấn luyện kỹ thuật chiến đấu; huấn luyện đội ngũ dân quân tự vệ; kỹ thuật chiến đấu Dân quân tự vệ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hồ Văn Giang, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã đề nghị Ban chỉ quy quân sự xã thực hiện một số nội dung sau: Cần làm tốt mọi công tác tổ chức, biên chế lực lượng Dân quân cơ động năm 2019; điều động đủ quân số tham gia huấn luyện đúng theo chỉ tiêu; biên chế khung quản lý chặt chẻ, tổ giáo viên, tổ chức huấn luyện đầy đủ mọi nội dung đúng chương trình, đúng thời gian quy định, bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân cơ động theo quy định hiện hành; quá trình huấn luyện đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí thiết bị, an toàn giao thông.

Huấn luyện Dân quân cơ động xã năm 2019 là dịp để lực lượng dân quân cơ động không ngừng nâng cao trình độ - kỹ thuật, chiến thuật, giữ vững quan điểm, lập trường của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh; nắm vững các thao tác quân sự, lý luận chính trị... chủ động thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.
 

Tác giả bài viết: Ông Hoàng Thanh Linh Văn phòng HĐND-UBND xã

Nguồn tin: UBND xã Hướng Linh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời