Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, góp phần làm thay đỏi diện mạo nông thôn tại vùng đặc khó khăn

21:56, Thứ Bảy, 9-7-2022

Những dự án đã góp phần tạo việc làm cho nguồn lao động trong xã, nhiều hộ gia đình được hỗ trợ đền bù trong giải phóng mặt bằng nên có điều kiện phát triển kinh tế, xóa được đói, giảm được nghèo; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, Nhân dân được hưởng lợi từ hàng chục km đường giao thông phục vụ các dự án cho việc đi lại, lao động sản xuất và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn xã.

Diện mạo mới trung tâm xã Hướng Linh

Hướng Linh là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa; là xã thuần nông; điều kiện phát triển kinh tế có nhiều yếu tố không thuận lợi, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 60% theo chuẩn mới, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, tính liên kết trong giao thương hàng hóa. Những năm gần đây, địa phương đã và đang thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển về năng lượng và chăn nuôi nông nghiệp công nghệ cao.
Chính nhờ những dự án này đã góp phần tạo việc làm cho nguồn lao động trong xã, nhiều hộ gia đình được hỗ trợ đền bù trong giải phóng mặt bằng nên có điều kiện phát triển kinh tế, xóa được đói, giảm được nghèo; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, Nhân dân được hưởng lợi từ hàng chục km đường giao thông phục vụ các dự án cho việc đi lại, lao động sản xuất và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn xã.
Với những đổi thay tích cực đó, một phần cũng chính nhờ làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn. Vì thế, ngay từ đầu, Đảng ủy xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Là yếu tố có tác động mạnh mẽ đến đời sống của Nhân dân, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng cũng như chứa đựng nhiều thách thức phát sinh trong thực hiện. Từ việc xác định rõ nhiệm vụ, dự báo tình hình, căn cứ chức trách nhiệm vụ; thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa về “tiếp tục tăng cường sụ lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện”. Đảng ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo tuyên truyền, vận động, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng; phân công cụ thể các thành viên Ban chỉ đạo; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã thành lập các tổ giải phóng mặt bằng phụ trách các dự án, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và các tổ giải phóng mặt bằng làm tốt công tác phối hợp với các dự án, triển khai tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phối hợp với các dự án để triển khai theo đúng quy định trên cơ sở lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và nhân dân. Thường xuyên chỉ đạo mặt trận và đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với chính quyền tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên trong công tác giải phóng mặt bằng; trong đó chú trọng tính gương mẫu, đi đầu của cán bộ, hội viên; đoàn viên; đối với chi bộ, Đảng ủy chỉ đạo đưa công tác giải phóng mặt bằng vào cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Đảng ủy, lấy đó là tiêu chí bình xét xếp loại chất lượng cuối năm; chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tham vấn cộng đồng, đến từng hộ gia đình nắm tâm tư, nguyện vọng để có biện pháp giải quyết một cách phù hợp.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ; đến nay có hơn 10 dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.... Điều đáng nói với địa bàn có nhiều dự án, nhưng tình hình an ninh trật tự, công tác hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng đều đạt kết quả tốt, dư luận xã hội đồng tình cao, nhân dân được hưởng lợi từ việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhiều gia đình xây dựng nhà mới khang trang, gửi tiết kiệm và mở mang dịch vụ đem lại tính hiệu rất tích cực cho địa phương.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đó là:
Công tác tuyên truyền vận động người dân có khi chưa sâu sát, nên một số bộ phận người dân chưa nắm rõ hết quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong khuyến khích triển khai các dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội, từ đó nhiều hộ dân đã đưa ra những đòi hỏi không phù phợp trong hỗ trợ đền bù dẫn đến khó khăn và chậm trể trong công tác giải phóng mặt bằng.
Việc hỗ trợ, đền bù theo thỏa thuận nên thiếu tính nhất quán dẫn đến sự so sánh trong nhân dân; sự phối hợp của chính quyền địa phương và dự án trong thực hiện giải phóng mặt bằng thiếu tính đồng bộ theo kiểu “mạnh đâu làm đó” dẫn đến tình trạng nhiều hộ dân rào đường, dựng vật cản nhằm cản trở thi công, với mục đích đòi hỗ trợ với giá cao nên gây khó khăn trong công tác hỗ trợ phóng mặt bằng.
Với những kết quả đạt được và những khó khăn tồn tại có thể rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng đó là:
Một: Khẳng định vai trò, vị thế trong cống tác lãnh đạo của Đảng ủy, tập hợp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của chính quyền mặt trận và các đoàn thể, các chi bộ trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án.
Trước hết phải khẳng định được vai trò vị thế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ đối với chính quyền một cách quyết liệt, kịp thời, huy động của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, các quy định có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng theo phương châm “Giải quyết dứt điểm từng vấn đề, tìm được tiếng nói chung trên cơ sở lợi ích hài hòa, sự đồng thuận của Nhân dân và doanh nghiệp”
Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí cấp ủy viên, trưởng các đoàn thể chịu trách nhiệm việc tuyên truyền vận động đối với địa bàn, đối với hội viên, đoàn viên; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. đồng thời đưa công tác giải phóng mặt bằng vào ký cam kết trách nhiệm của các chi bộ, người đứng đầu đơn vị với Ban Thường vụ Đảng ủy.
Tổ chức kiểm điểm, phê bình đối với tổ chức, đoàn thể, các chi bộ nếu để địa phương xảy ra tình trạng nổi cộm trong công tác giải phóng mặt bằng.
Hai: Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, triển khai linh hoạt của Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân.
Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, nhất quán, quyết liệt thống nhất từ chủ trương đến biện pháp triển khai thực hiện “trước sau như một”; kịp thời báo cáo những vấn đề nảy sinh, những vấn đề khó, phức tạp cần sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy; đồng thời làm tốt công tác dự báo tình hình, kiểm soát chặt chẽ những lĩnh vực dễ xảy ra sự việc nổi cộm để có biện pháp tháo gỡ khó khăn. Phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân sai phạm; làm tốt và đúng quy trình giải phóng mặt bằng. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình cản trở, gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bảo vệ các dự án hiệu quả.
Phải tránh tình trạng người dân cố tình tách chính quyền địa phương ra khỏi vấn đề thỏa thuận hỗ trợ đền bù với doanh nghiệp, chính vì vậy cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác địch việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính luôn phải thường xuyên chỉ đạo, điều hành.
Bố trí cán bộ tham gia công tác giải phóng mặt bằng phải có uy tín, có năng lực trong vận động, đặc biệt là tính trong sáng trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng công tác nêu gương của người đứng đầu, tạo sự lan tỏa những việc tốt trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án để hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tin tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Thứ Ba: Doanh nghiệp phải thực hiện nhất quán, đánh giá khách quan trong thỏa thuận hỗ trợ đền bù và đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân trên cơ sở hài hòa lợi ích chung
Việc thỏa thuận hỗ trợ đền bù trong công tác giải phóng mặt bằng là việc khó, nhạy cảm, phức tạp; dễ xảy ra những đòi hỏi phi lý; nếu không có tính nhất quán trong thỏa thuận đền bù. Do vậy các dự án phải tương đồng việc hỗ trợ đền bù theo từng vị trí, từng cơ sở hạ tầng, đất đai phù hợp, đồng thời phải tiến hành song song việc xây dựng những công trình phục vụ dân sinh, mô hình sinh kế, làm tốt công tác chính sách an sinh xã hội để Nhân dân thấy được lợi ích của các dự án mang lại, tạo thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng.
Doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc khuyến khích nêu gương, khen thưởng người dân nhận hỗ trợ, bàn giao mặt bằng sớm, đồng thời, nghiêm khắc, kiểm điểm các cá nhân, tập thể, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên quần chúng nhân dân có những đòi hỏi thiếu tính thực tế gây khó khăn, cản trở trong công tác giải phóng mặt bằng.
Năm mới 2022 đang cận kề, với sự nổ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, những kết quả đạt được, tạo tiền đề, động lực để địa phương vùng khó vươn lên, phát triển kinh tế xã hội.

Tác giả bài viết: NPS

Nguồn tin: Đảng ủy xã Hướng Linh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh