Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW của BCT

21:52, Thứ Bảy, 9-7-2022

           Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.
 

Đồng chí Võ Khánh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hướng Linh phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị.

   Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/HU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sáng ngày 20/5/2019, tại Hội trường Trụ sở xã Hướng Linh, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Hướng Linh tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực".
         
          Dự hội nghị gồm có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận, ban ngành, đoàn thể xã; cán bộ, công chức xã và các đồng chí đoàn viên Công đoàn xã. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, đồng chí Võ Khánh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã trực tiếp phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW; trong đó nhấn mạnh, việc quán triệt Chỉ thị này có ý nghĩa rất quan trọng; nội dung Chỉ thị có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, đảng viên mà trước hết là người đứng đầu cấp uỷ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Do đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chi bộ, người đứng đầu và cán bộ, công chức, đảng viên trong xã cần nghiêm túc tiếp thu sâu sắc Chỉ thị.

    Bên cạnh việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW, lồng ghép nội dung hội nghị, toàn thể đoàn viên Công đoàn xã đã được nghe đồng chí Hồ Văn Ngại, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Công đoàn xã phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018 - 2023; trong đó tập trung nêu rõ phương châm Đại hội Công đoàn tỉnh là “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” và Chủ đề Đại hội là "Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; đồng hành cùng doanh nghiệp; vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị lớn mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh". Theo đó, các đoàn viên Công đoàn xã cần bám sát nội dung các Nghị quyết để thực hiện tốt vai trò của người đoàn viên và góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền địa phương.

Đồng chí Hồ Văn Ngại, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Công đoàn xã báo cáo nội dung các Nghị quyết

         
          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Khánh Minh, Phó Bí thư Đảng uỷ xã khẳng định việc tổ chức hội nghị lồng ghép triển khai thực hiện Chỉ thị của Đảng và Nghị quyết của Công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực. Vì vậy, để thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu sau hội nghị, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã, các cơ quan, đơn vị trong xã có liên quan tăng cường công tác kiểm tra và giám sát việc chấp hành pháp luật, quy định của Đảng về tố cáo và bảo vệ người tố cáo; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập và chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; Uỷ ban nhân dân xã, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong xã tiếp tục củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn xã tiếp tục phổ biến, quán triệt, hướng dẫn đoàn viên nghiên cứu sâu sắc các Nghị quyết của Công đoàn các cấp nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Tác giả bài viết: Ông Võ Khánh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã

Nguồn tin: Đảng ủy xã Hướng Linh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời