Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Kế hoạch Duy trì và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023 trên địa bàn xã Hướng Linh

14:18, Thứ Hai, 20-3-2023

Duy trì và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023 trên địa bàn xã Hướng Linh

Tải về

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời