Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Giấy mời tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (vào lúc 10 giờ, ngày 05/02/2021)

11:43, Thứ Ba, 3-5-2022

Giấy mời tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (vào lúc 10 giờ, ngày 05/02/2021)

Tải file tại đây

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời