Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị CBCC, người lao động năm 2024

14:19, Thứ Tư, 28-2-2024

Chiều ngày 26/02/2024 Thủ trưởng cơ quan phối hợp với CĐCS xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã; đ/c Hồ Thị Vân, PBT. Thường trực Đảng ủy xã; Chủ trì Hội nghị có Đ/c Hồ Duy Tuấn, PBT, Đảng ủy, CT. UBND xã; đồng chủ trì hội nghị có Đ/c Hồ Chanh, PCT. HĐND xã, CT. Công đoàn cơ sở xã cùng toàn thể CBCC, những người hoạt động không chuyên trách xã cũng tham dự.

Lãnh đạo Ban thường vụ Đảng ủy chứng kiến ký kết phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và CĐCS xã Hướng Linh

Hội nghị đã nghe đ/c Hồ Duy Tuấn – Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã Hướng Linh và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan, việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, người lao động trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Thông qua dự thảo Quy chế phối hợp giữa cơ quan xã với CĐCS xã trong năm 2024.

 

Đồng chí Hồ Thị Van, thành viên BCH CĐCS xã báo cáo tình hình thu, chi, quản lý tài chính kinh phí CĐCS năm 2023; trình bày dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn cơ sở xã năm 2024.

 

Hội nghị đã nghe đ/c Hồ Chanh - Chủ tịch CĐCS trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024;

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo cơ quan và CĐCS trình bày báo cáo, gợi ý nội dung thảo luận về các chương trình, kế hoạch, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; chế độ chính sách tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí, công tác đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, việc quản lý mua sắm tài sản... và kiến nghị, đề xuất. Hội nghị chủ yếu tập trung thảo luận để xây dựng các nội quy, quy chế của cơ quan.

Đ/c Hồ Duy Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, CT. UBND xã đã làm rõ thêm một số vấn đề mà đoàn viên quan tâm. Thống nhất một số nội dung theo Quy chế chi tiêu nội bộ đã được thông qua, và lấy từ nguồn ngân sách chi hoạt động của UBND xã và nguồn đóng góp tự nguyện của đoàn viên công đoàn xã. Về mua sắm, sửa chữa máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác thực hiện theo Quy chế quản lý tài sản công của cơ quan.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đ/c Nguyễn Phú Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu Hội nghị cán bộ, công chức xã năm 2024. Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2023, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH; QPAN năm 2023 đã đạt được và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh những việc đã làm được vẫn còn bộc lộ một số điểm tồn tại cần chấn chỉnh, đổi mới và sáng tạo hơn nữa trong quá trình tổ chức thực hiện.  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc một số nội dung, phát huy những kết quả đạt được trong công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; QPAN của xã thông qua định hướng của Đảng ủy; Nghị quyết của HĐND xã và kế hoạch của UBND xã; đổi mới nội dung về phương hướng điều hành, cải tiến nội dung; đặc biệt là tiếp cận về công nghệ thông tin; cải cách hành chính; Khối đoàn thể xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của khối mình để thực hiện kế hoạch công tác năm; tăng cường công tác lãnh chỉ đạo; thắt chặt tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan; kịp thời chăm lo, thăm hỏi động viên đoàn viên theo quy chế đã ban hành.

 

Đ/c Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị lần này, đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới (02 năm/lần) gồm 03 đ/c để giúp CĐCS xã phát huy nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tình hình nhằm ngăn ngừa những dấu hiệu vi phạm của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Hội nghị đã nghe thư ký Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch CĐCS xã trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024; Chủ trì hội nghị đã lấy biểu quyết bằng giơ tay, nhất trí 100% và đồng thời tiến hành ký kết phối hợp thực hiện trước sự chứng kiến của toàn thể Hội nghị; CBCC xã; ĐVCĐ xã đã ký kết thi đua trong hệ thống công đoàn xã năm 2024.

 

Thư ký Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch CĐCS xã trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024

 

Lãnh đạo Ban thường vụ Đảng ủy xã Hướng Linh chứng kiến ký kết quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với BCH CĐCS và giao ước thi đua năm 2024

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Đ/c Hồ Duy Tuấn cho rằng, việc ban hành các quy chế cơ quan thông qua tại hội nghị lần này là rất cần thiết, đây là việc làm thường xuyên, và đúng quy định; cần nghiêm túc triển khai thực hiện, có đánh giá kết quả thực hiện; Công đoàn cơ sở phải bám sát quy chế phối hợp với Thủ trưởng đơn vị để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình. Thường xuyên họp BCH, Họp mở rộng trong đoàn viên công đoàn để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và phản ánh, kiến nghị, đề xuất những vấn đề có liên quan đến Đảng ủy, UBND xã để chỉ đạo, giải quyết./.

Trần Duy - VP. UBND xã

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời