Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Thôn Hoong Mới, xã Hướng Linh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 và phát động xây dựng “Khu dân cư đẹp về cảnh quan, bảo đảm về môi trường” (Điểm của tỉnh)

10:34, Thứ Bảy, 5-11-2022

Hôm nay, ngày 05/11/2022, Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư và bà con thôn Hoong Mới, xã Hướng Linh long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, ôn lại truyền thống 92 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát động xây dựng “Khu dân cư đẹp về cảnh quan, bảo đảm về môi trường”.

Về dự và chỉ đạo ngày Hội có ông Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy; ông Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; ông Ngô Xuân Thường, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; ông Dương Tân Long, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Đại diện lãnh đạo thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQVN huyện Hướng Hóa và lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền, UBMTTQVN xã; các ban ngành, đoàn thể xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cùng toàn thể Nhân dân thôn Hoong Mới, xã Hướng Linh.

Đội văn nghệ cồng chiên của các nghệ nhân xã Hướng Linh

Trong công cuộc đổi mới và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được củng cố và mở rộng, huy động sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, đẩy mạnh thực hành dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; tích cực huy động nguồn lực giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Kế thừa và phát huy truyền thống đó, hôm nay, khu dân cư Hoong Mới, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là để thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022); là dịp để đánh giá, biểu dương các điển hình trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; cũng là dịp để tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận các cấp đã đề ra.

Chương trình ngày Hội mở đầu với những tiết mục văn nghệ sôi nổi, đậm đà bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc. Điểm mới trong năm nay, Khu dân cư Hoong Mới, xã Hướng Linh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (điểm cấp tỉnh), cho nên địa phương, đặc biệt là UBMTTQVN xã Hướng Linh đã sâu sát, chỉ đạo; có sự chuẩn bị rất chu đáo, từ chương trình, nội dung, văn nghệ chào mừng và gốc trưng bày các sản phẩm đan lát, dụng cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của người Vân kiều nơi đây.

Những năm qua, đặc biệt là năm 2022, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hướng Linh nói chung, Ban Công tác Mặt trận Khu dân Hoong Mới nói riêng đã có nhiều nỗ lực phấn đấu; thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tình làng nghĩa xóm; chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng và tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; khuyến khích, động viên Nhân dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống; quan tâm, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Trong không khí vui mừng của ngày Hội, các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện và lãnh đạo chính quyền địa phương đã chứng kiến Nhân dân thôn Hoong Mới ký cam kết, phát động Xây dựng “Khu dân cư đẹp về cảnh quan, bảo đảm về môi trường” giai đoạn 2022 – 2025. Với mong muốn địa phương ngày một phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa; những thành quả kinh tế; khai thác tiềm năng, thế mạnh, biến điểm bất lợi thành lợi thế, trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động sát đúng với thực tiễn và trở thành điểm mạnh, riêng biệt, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng Nông thôn mới, và phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Trong dịp này, các đồng chí lãnh đạo các cấp đã quan tâm, hỗ trợ những phần quà cho các đối tượng chính sách, người già neo đơn, và hộ nghèo trên địa bàn.

Dưới đây là những hình ảnh hoạt động diễn ra trong ngày Hội

 

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời