Thông tin chỉ đạo điều hành - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Cải cách hành chính

Hội nghị giao ban Cụm ATLC - SSCĐ và ANTT 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện về việc giao ban Cụm ATLC - SSCĐ và ANTT, Ban Chỉ huy Cụm số 6 tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị giao ban sáng ngày 27/6/2019 tại Hội...

Khai mạc huấn luyện Dân quân cơ động năm 2019

Nhằm mục đích huấn luyện chiến sĩ dân quân cơ động xã hiểu được nội dung cơ bản của Pháp luật về Dân quân tự vệ, quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng và một số vấn đề về Dân tộc, Tôn giáo; nắm và biết sử dụng các loại vũ khí thiết bị, chiến thuật từng người, cách gói buộc lượng nổ, hình dáng kích...

Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND xã Hướng Linh nhiệm kỳ 2011-2016

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 14/01/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tổng kết hoạt động HĐND các cấp. Sáng ngày 15/3/2016 Thường trực HĐND xã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND xã Hướng Linh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.