Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Thông báo tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND xã Hướng Linh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

15:39, Thứ Hai, 29-5-2023

Thông báo tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND xã Hướng Linh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời