Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Về việc triệu tập đại biểu tham dự kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

11:38, Thứ Ba, 3-5-2022

Về việc triệu tập đại biểu tham dự kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải file tại đây

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời