Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Hướng Linh: Đại hội đại biểu Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội xã Hướng Linh, lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028

10:35, Thứ Ba, 23-4-2024

Ngày 23/4/2024, tại xã Hướng Linh diễn ra Đại hội đại biểu Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội xã Hướng Linh, lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Hồ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Hướng Hóa; đồng chí Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã; đồng chí Hồ Thị Vân, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Hồ Duy Tuấn, Phó bí thư, CT. UBND xã cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Mặt trận xã; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương qua các thời kỳ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; hơn 48 đại biểu tham gia làm thành viên trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện hội và Đảng ủy, chính quyền địa phương về dự và chỉ đạo đại hội

Do tình hình sát nhập và chia tách và giải thể các hội, nên công tác hoạt động hội trên địa bàn xã hoạt động chưa thực sự hiệu quả; nhiều hội viên không có hội nhóm để sinh hoạt và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đối tượng Người khuyết tật, nạn nhân da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội xã Hướng Linh cần có một cơ sở Hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ. Trong cùng thời gian này, trên địa bàn có rất nhiều hội nhóm hoạt động chưa chính thức, kém hiệu quả, và chưa được cấp có thẩm quyền công nhận như Hội người mù; Hội nạn nhân da cam; Hội người khuyết tật và đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của UBND huyện Hướng Hóa về việc cho phép thành lập Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/Đioxin và Bảo trợ xã hội xã Hướng Linh. Ban vận động thành lập hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội xã Hướng Linh đã hoàn thiện văn kiện đại hội, và được sự chấp thuận của Đảng ủy xã Hướng Linh. Quyết định tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội xã Hướng Linh, lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chí Hồ Văn Hiệu, Bí thư xã Đoàn, thay mặt cho đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội

Tại Đại hội đại biểu Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội xã Hướng Linh, lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thông qua Báo cáo dự thảo điều lệ hội; báo cáo dự thảo phương hướng hoạt động của Hội, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

 

Đồng chí Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã phát biểu chỉ đạo đại hội

 

 

Ông Hồ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Hướng Hóa phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Đại hội đại biểu Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội xã Hướng Linh, lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Ảnh: Trần Duy

 

 

 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 với 15 thành viên; Bầu đoàn chủ tịch dự đại hội đại biểu cấp trên

 

Ban Chấp hành Hội NKT, NNDC/DIOXIN và BTXH xã Hướng Linh, lần thứ I nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội xã tiếp tục thực Chỉ thị số 39 - CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Thông báo kết luận số 156- TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Hội quần chúng trong tình hình mới; Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng  Chính Phủ về phê duyệt chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 của UBND tỉnh Quảng Trị, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Với những kết quả bước đầu, Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội xã xác định phương hướng, mục tiêu, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cho hoạt động của Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện lần thứ I nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên tinh thần tất cả vì quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin, trẻ mồ côi và những đối tượng khó khăn, Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội xã Hướng Linh sẽ tăng cường công tác tham mưu; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Người khuyết tật, Công ước Quốc tế về quyền người khuyết tật, trẻ em và các văn bản pháp quy liên quan đến người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin, trẻ em mồ côi, đối tượng bảo trợ xã hội…  để qua đó, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của bản thân, gia đình người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin cũng như giúp toàn xã hội tiếp cận và có sự nhìn nhận mới đối với những mảnh đời yếu thế. Để làm được điều đó, Hội mong muốn sẽ nhận được nhiều hơn sự quan tâm từ lãnh đạo các cấp và các đối tượng đều sớm được thực hiện đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thiết thực, hiệu quả các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đã ban hành về người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin, trẻ em mồ côi, đối tượng bảo trợ xã hội ./.

Một số hình ảnh nổi bật trong ngày Đại hội

 

 

Trần Duy

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời