Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính ở xã miền núi Hướng Linh

9:35, Thứ Sáu, 17-3-2023

Mặc dù là xã miền núi, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị song những năm gần đây, với việc triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), công tác cải cách hành chính (CCHC) ở Hướng Linh đã có những chuyển biến tích cực, tạo được lòng tin đối với người dân.

Người dân đến chờ giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã Hướng Linh

Hiệu quả từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa xã Hướng Linh

Là một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, tổng diện tích đất tự nhiên: 114,6653 km2,  toàn xã có  567 hộ/2398 khẩu, xã Hướng Linh thuộc xã loại 2, khu vực III (khu vực ĐBKK), toàn xã có 05 thôn đều thuộc thôn loại 2 và được phân bố thưa thớt, xa khu trung tâm xã; như Thôn Miệt Cũ cách trung tâm xã hơn 23km; với 99% bà con là đồng bào dân tộc thiểu số, để tạo thuận tiện cho bà con trong việc giải quyết thủ tục hành chính, xã Hướng Linh đã xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai. Với sự quyết tâm cao của Đảng ủy, UBND xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã sớm hình thành và đưa vào hoạt động hiệu quả. Với việc được áp dụng phần mềm điện tử, kết nối liên thông với phòng ban chuyên môn cấp huyện, sở ngành cấp tỉnh trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hướng Linh đã hạn chế được việc đi lại nhiều lần của bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Công chức chuyên môn làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa xã Hướng Linh

Chủ tịch UBND xã Hướng Linh – Ông Hồ Văn Giang thông tin, xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm , được sự quan tâm của huyện và của tỉnh, xã đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, máy móc, thiết bị có kết nối internet, máy photocoppy và máy scan để thực hiện số hóa hồ sơ theo quy định. Về CCHC, UBND xã rà soát các TTHC, quy định rõ ràng, cụ thể và công khai hóa những giấy tờ cần thiết cho việc giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức; niêm yết công khai các quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ; công khai số điện thoại nóng của UBND xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa để tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh của công dân khi đến giải quyết công việc.

Cùng với đó, chính quyền xã đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các công chức tuyển dụng được bố trí theo đúng ngạch và vị trí việc làm. Hàng năm, UBND xã cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn do huyện, tỉnh tổ chức. Qua đào tạo, bồi dưỡng, trình độ đội ngũ cán bộ công chức tiếp tục được nâng lên, chuẩn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong CCHC. Lề lối làm việc, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của các bộ, công chức có chuyển biến đáng kể. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ngày càng được phát huy.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Trong 2022(Tính từ 15/12/2021 đến 03/11/2022), tại xã không có hồ sơ quá hạn; bộ phận TN&TKQ xã đã tiếp nhận tổng số 1545 hồ sơ, trong đó, có 94 hồ sơ trực tuyến; lĩnh vực chứng thực 1264 hồ sơ, hộ tịch 276 hồ sơ, Đất đai 01 hồ sơ và bảo trợ xã hội: 04 hồ sơ; giải quyết trước hạn 1545 hồ sơ, đạt 100% .

Để công tác CCHC được triển khai một cách có hiệu quả, UBND xã đã áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc giải quyết TTHC. Các bộ phận chuyên môn của UBND xã, đều được trang bị máy tính, ứng dụng CNTT. 100% cán bộ, công chức xã sử dụng khá thành thạo tin học văn phòng. Đặc biệt, xã chỉ đạo các cán bộ công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ trên phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa.

Với nhiều giải pháp tích cực, CCHC ở Hướng Linh có những chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của các cá nhân, tổ chức, nhận được đánh giá tốt từ Nhân dân. Công dân, tổ chức có nhu cầu giải quyết công việc thay vì phải đi lại nhiều lần, nhiều nơi như trước, nay chỉ cần đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã để nộp hồ sơ sau đó chờ đến ngày hẹn để lấy kết quả giải quyết hoặc nhận kết quả ngay.

Trong quý I/2023(Tính đến 08/3/2023),  bộ phận TN&TKQ xã đã tiếp nhận tổng số 307 hồ sơ, trong đó, có 56 hồ sơ trực tuyến; lĩnh vực Bảo trợ: 05 hồ sơ; chứng thực 259 hồ sơ,  hộ tịch 42 hồ sơ, và Người có công 01 hồ sơ; giải quyết trước hạn 306 hồ sơ; trong hạn 01 hồ sơ. Là một xã vùng đặc biệt khó khăn, tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ trực tuyến vẫn duy trì số lượng khá cao trong toàn huyện; không có hồ sơ trể hẹn nên 100% phiếu đánh giá đều thể hiện hài lòng.

Để có được kết quả cao trong công tác CCHC, ngoài việc ưu tiên nguồn lực, chú trọng yếu tố con người, xã Hướng Linh còn đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát CCHC. Tổ kiểm tra công tác CCHC của xã ra đời đáp ứng được nhu cầu trước mắt, đó là qua kiểm tra, nếu công chức nào còn yếu, lĩnh vực nào làm chưa tốt sẽ được “cầm tay chỉ việc”- hướng dẫn thao tác trực tiếp ngay trên máy.   

Bố trí Văn phòng - Thống kế xã làm cán bộ đầu mối

 

Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 32- CTr/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy Hướng Hóa về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành dựa trên nền tảng số (dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến ...). Tuyên truyền cho CBCCVC và người dân về dịch vụ số nhằm xây dựng chính quyền số, công dân số; xem công dân số là yếu tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng chính quyền số... Tạo động lực khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp tin tưởng việc giải quyết TTHC thông qua phương thức điện tử, tăng cường số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, hạ tầng và nền tảng số trong công tác bảo đảm an toàn thông tin. Bố trí cán bộ chuyên trách về CNTT tham gia các khóa đào tạo về quản lý, kỹ thuật, các chương trình bồi dưỡng, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng. Thường xuyên cập nhật thông tin các sự kiện văn hóa - xã hội của địa phương, lịch làm việc của cơ quan, đơn vị lên cổng thông tin điện tử của UBND xã. Xã ít nhất có 70% các văn bản ban hành áp dụng chữ ký số, chứng thư
số. Bố trí nguồn kinh phí để cải tạo, mua sắm trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quyết định số 497/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh để đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại hoá phục vụ công tác CCHC; thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của cá nhân, tổ chức.
Duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan hành chính; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy trình quản lý chất lượng khi có sự thay đổi./.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời