Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10, HĐND XÃ HƯỚNG LINH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

14:10, Thứ Hai, 1-7-2024

Tải về

1. Chương trình kỳ họp thứ 10;

2. Báo cáo KTXH 06 tháng đầu năm 2024;

3. Báo cáo tình hình thu - chi NSNN 06 tháng đầu năm 2024;

4. Báo cáo quyết toán NSNN năm 2023;

5. Báo cáo tình hình PCTP 06 tháng đầu năm 2024;

6. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã 06 tháng đầu năm 2024;

7. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10;

8. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 06 tháng đầu năm 2024;

9. Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND xã 06 tháng đầu năm 2024;

10. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về trước kỳ họp thứ 10;

11. Dự thảo Nghị quyết về phát triển KTXH 06 tháng cuối năm 2024;

12. Dự thảo Nghị quyết về quyết toán NSNN năm 2023;

13. Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025;

14. Dự thảo Nghị quyết về cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND xã;

Nguồn Văn phòng HĐND&UBND xã

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời