Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Hướng Linh: Tổ chức Lễ ra mắt Ban điều hành tổ truyền thông cộng đồng các thôn

10:37, Thứ Tư, 30-8-2023

Sáng nay, ngày 30/8/2023, Hội LHPN xã Hướng Linh tổ chức Lễ ra mắt Ban điều hành tổ truyền thông cộng đồng cho các thôn trên địa bàn xã. Về dự và chỉ đạo buổi Lễ có bà Lê Hồng Giang, Phó chủ tịch HLHPN huyện Hướng Hóa; bà Hồ Thị Vân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hướng Linh; ông Hồ Chanh, Phó chủ tịch HĐND xã; cùng các đồng chí trong lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền, UBMTTQVN xã; các ban ngành, đoàn thể xã, cán bộ, công chức xã và cùng toàn thể Ban điều hành Tổ truyền thông cộng đồng của 05 thôn trên địa bàn xã Hướng Linh.

Văn nghệ chào mừng Lễ ra mắt Ban điều hành tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn xã Hướng Linh

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG DTTS & MN); Hướng dẫn số 04 ngày 28/7/2022 của Đoàn Chủ tịch trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết  đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Bà Lê Hồng Giang, Phó chủ tịch HLHPN huyện Hướng Hóa phát biểu tại buổi Lễ ra mắt và trao kinh phí hoạt động tượng trưng cho các tổ TTCĐ thôn.

Mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng" thành lập nhằm tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Bà Hồ Thị Vân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hướng Linh phát biểu tại buổi Lễ ra mắt

Đồng thời qua tổ truyền thông cộng đồng cũng góp phần đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị;

Đại diện Ban điều hành các tổ TTCĐ thôn lên nhận quyết định và kinh phí hoạt động truyền thông tượng trưng.

Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và Người có uy tín trong cộng đồng.

 

Ngay sau lễ ra mắt, Hội LHPN huyện Hướng Hóa đã tổ chức tập huấn, truyền đạt các kỹ năng truyền thông cho thành viên của tổ truyền thông cộng đồng; nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, chia sẻ thông tin giữa người truyền thông tin và người nhận thông tin nhằm đạt được sự hiểu biết, nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi có lợi cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

Trước đó, UBND xã đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của UBND xã Hướng Linh về thành lập Ban điều hành tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn xã Hướng Linh (Gọi tắt là Tổ TTCĐ); Hội LHPN xã đã hướng dẫn ban hành quy chế hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng; phấn đấu nổ lực cho hoạt động truyền thông cộng đồng ngày càng hiệu quả./.

Văn nghệ chào mừng tại buổi Lễ và một số hình ảnh trong buổi Lễ ra mắt

Nguồn  tin: Trần Văn Duy, VP. UBND xã Hướng Linh

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời