Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

HĐND xã Hướng Linh tổ chức kỳ họp thứ 4, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

14:5, Thứ Ba, 26-7-2022

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 14 tháng 7 năm 2022. Tại trụ sở HĐND&UBND xã Hướng Linh đã diễn ra kỳ họp thứ 4, khóa XII của HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá tình hình KT-XH; QP-AN 06 tháng đầu năm 2022 và vạch ra phương hương; nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo kỳ họp có Ông: Tô Ngọc Tuấn – UVBTV, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện; UVBTV Huyện ủy phụ trách địa bàn xã. Bà: Trần Thị Thương, CT. LĐLĐ huyện, đại biểu HĐND huyện ứng cử tại khu vực. Ông: Nguyễn Thái Bình, BT. Đảng ủy, CT. HĐND xã Tân Hợp, đại biểu HĐND huyện ứng cử tại khu vực. Ông: Nguyễn Công Sang, Phó giám đốc Trung tâm VHTT&TDTT huyện; Về phía xã có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND –UBMTTQVN xã, các cơ quan, đơn vị và trưởng các ban ngành, đoàn thể trong xã đều có mặt. Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban công tác MTKDC các thôn Xa Bai; Hoong Mới; Cooc; Miệt – Pa Công và Miệt Cũ. Chủ tọa: Ông: Nguyễn Phú Sơn – HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã; Ông: Hồ Chanh, ĐUV, PCT. HĐND xã. Đoàn thư ký, Ông: Nguyễn Văn Hiếu – Công chức VHXH xã - Đại biểu HĐND xã. Bà: Lê Thị Thu, PCT. HPN xã - Đại biểu HĐND xã.

Đ/c Nguyễn Phú Sơn, HUV, BT Đảng ủy, CT. HĐND xã và Đ/c Hồ Chanh, ĐUV, PCT. HĐND xã chủ tọa kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Diễn biến nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp nghe UBND xã trình bày các báo cáo sau:
- Đ/c Hồ Văn Ngại - PCT.UBND xã. Báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022.
- Đ/c Trần Thị Lài – Kế toán xã. Báo cáo của UBND xã thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2021
- Đ/c Hồ Văn Ngưỡng  - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động thẩm tra Ban Pháp chế HĐND xã về tình hình KT-XH 06 tháng đầu năm 2022;
- Đ/c Hồ Thị Van  - Trưởng Ban KTXH xã báo cáo kết quả hoạt động thẩm tra của Ban KTXH của HĐND xã về tình hình KT-XH 06 tháng đầu năm 2022; Tình hình thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước xã Hướng Linh năm 2021.
- Đ/c Hồ Thị Nguyệt, Chủ tịch UBMTTQVN xã Thông báo của Ủy ban Mặt trận TQVN xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
- Đ/c Hồ Văn Giang – PBT. Đảng ủy xã, CT. UBND xã báo cáo trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, HĐND xã.
- Đ/c Nguyễn Phú Sơn – HUV, BT. Đảng ủy xã, CT. HĐND xã điều hành thảo luận, nhấn mạnh một số nội dung mà cử tri quan tâm như nước sạch, hạ tầng giao thông, công tác GPMB của các công trình điện gió trên địa bàn, tình hình ANTT…
Đề nghị đại biểu tập trung thảo luận sâu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương; quan tâm đến các lĩnh vực việc làm; đất đai; bảo vệ môi trường; y tế; giáo dục; công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; giải pháp của các ngành; công tác giải quyết thủ tục hành chính; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; Các ý kiến của cử tri phát sinh chưa tổng hợp tại báo cáo, đề nghị đại biểu tiếp tục nêu lên để có hướng giải quyết; hỗ trợ, khắc phục các diện tích gieo trồng; tình hình đầu tư xây dựng cơ bản; hiệu quả của các dự án đầu tư; chế độ chính sách trên địa bàn; các ý kiến của các ban HĐND xã có đề xuất; đề nghị UBND xã làm rõ thêm; việc trả lời của UBND xã đã thỏa mãn chưa cũng cần có ý kiến.
Ngoài những nội dung đã được thông qua tại báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 06 tháng đầu năm 2022 và đề nghị đại biểu có ý kiến thêm những vấn đề chưa được tổng hợp tại báo cáo; đề nghị đại diện lãnh đạo UBND xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời tại kỳ họp.
Về các vấn đề đại biểu có ý kiến tại kỳ họp, chủ tọa đã mời đ/c Hồ Văn Giang - CT. UBND xã lên giải trình, làm rõ thêm về một số nội dung mà cử tri quan tâm.
Ý kiến của Ban KTXH xã đề xuất sớm bố trí cán bộ thú y để đảm bảo công tác phòng dịch trên địa bàn. Vấn đề này, do địa bàn xã không có cán bộ thú y từ trung cấp chuyên môn trở lên nên không đủ tiêu chuẩn để bố trí. Hiện, đang chờ quy định mới về tiêu chuẩn của nhân viên thú y xã từ các cơ quan chuyên môn cấp trên. Trước mắt, UBND xã đã hợp đồng nhân viên thú y để tiêm phòng cho đàn gia súc tại các thôn.
Liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã, UBND xã sẽ có bổ sung phụ lục so sánh để làm rõ thêm các chỉ tiêu so với kế hoạch trên giao.
Liên quan đến nước sạch: Tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện, đ/c Phó chủ tịch UBND huyện đã có trả lời về kế hoạch xây dựng hệ thống nước sạch tại 02 xã Hướng Linh và Tân Hợp từ nguồn vốn của ADB.
Về ngân sách: Chi đảm bảo xã hội chỉ đạt 37,13%. Lý do, nguồn ngân sách chủ yếu là của Hội NCT do không hoạt động, không tổ chức mừng thọ theo quy định. UBND xã nhận khuyết điểm do chưa quyết liệt, chỉ đạo để sử dụng nguồn ngân sách này.
Vấn đề tranh chấp đất đai trên địa bàn thôn Miệt Cũ: UBND xã đã nhiều lần vào cuộc, hòa giải nhưng không thành. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục có định hướng chỉ đạo, phối hợp làm việc để cùng giải quyết các vấn đề phát sinh.
Đường vào khu sản xuất vào thôn Miệt Cũ. UBND xã sẽ xem xét và bổ sung đưa vào kế hoạch xây dựng trong thời gian tới.
Về ý kiến các công trình đầu tư tại thôn Miệt Cũ: UBND xã đã có nhiều phản ánh, kiến nghị với UBND huyện. Việc này, UBND huyện đã bố trí địa điểm xây dựng công trình Trường học, Nhà sinh hoạt cộng đồng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.
- Đồng chí Nguyễn Phú Sơn, kết luận lại một số nội dung quan trọng qua quá trình thảo luận.
Việc trả lời chất vấn các ý kiến liên quan đến các cơ quan chuyên môn, đề nghị các thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trả lời. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề nghị UBND xã cần làm rõ thêm, có so sánh để có hướng phấn đấu.
Vấn đề ANTT trên địa bàn, cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới.
Quan tâm chỉ đạo thôn Miệt Cũ liên quan đến tình hình tranh chấp đất đai; đề nghị UBND xã có kế hoạch giao đất ít xung yếu để giao đất cho bà con.
Đề nghị UBND xã kiểm tra lại về tình hình kết dư nhiều, nhiều khoản mục chưa chi; đề nghị đồng chí kế toán xã có hướng dẫn, sử dụng nguồn ngân sách theo quy định.
Vấn đề khám chữa bệnh tại thôn Miệt Cũ, đề nghị trưởng trạm y tế xã cần có đề xuất, tham mưu cho UBND xã về phương án khám chữa bệnh cho Nhân dân.
Chương trình kỳ họp sau phần thảo luận sôi nổi đã thống nhất đề ra các nghị quyết sau, biểu quyết từng Nghị quyết một (bằng giơ tay):
-  Đ/c Nguyễn Văn Hiếu, thư ký kỳ họp thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Nghị quyết được đại biểu thống nhất thông qua, biểu quyết. Nhất trí 100%(17/17)
-  Đ/c Lê Thị Thu, thư ký kỳ họp thông qua dự thảo Nghị quyết về Phê chuẩn báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2021. Nghị quyết được đại biểu thống nhất thông qua, biểu quyết. Nhất trí 100%(17/17).
-  Đ/c Nguyễn Văn Hiếu, thư ký kỳ họp thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2023. Nghị quyết được đại biểu thống nhất thông qua, biểu quyết. Nhất trí 100%(17/17).
Từ những thành quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2022; HĐND xã đã vạch ra phương hướng, nhiệm vụ thiết thực cho 06 tháng cuối năm 2022. Với niềm tin tưởng đó Đ/c Nguyễn Phú Sơn  – HUV, BT. Đảng ủy xã, CT. HĐND xã đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 4, khóa XII của Hội đồng nhân dân xã. Quyết tâm thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết của HĐND xã đã đề ra. Kỳ họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày./.

Đ/c Hồ Văn Giang, PBT Đảng ủy, CT. UBND xã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XII
 

Đ/c Hồ Thị Nguyệt, ĐUV, CT. UBMTTQVN xã Hướng Linh Thông báo của Ủy ban Mặt trận TQVN xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
 

 

Đ/c  Nguyễn Phú Sơn  – HUV, BT. Đảng ủy xã, CT. HĐND xã đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 4, khóa XII của Hội đồng nhân dân xã

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời