Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Xã Hướng Linh: Tổ chức Kỳ họp thứ 10, HĐND xã, khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

9:2, Thứ Ba, 9-7-2024

Sáng nay 05/7/2024, HĐND xã Hướng Linh, khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2024 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Tham dự kỳ họp, có đồng chí Nguyễn Công Sang, Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa và TDTT huyện; Đồng chí Nguyễn Phú Sơn, HUV, BT. Đảng ủy, CT. HĐND xã; Đ/c Hồ Chanh, ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND chủ trì kỳ họp. Đồng chí Hồ Thị Vân, PBT thường trực Đảng ủy; Đ/c Hồ Duy Tuấn, PBT. Đảng ủy xã, CT. UBND xã tham dự chỉ đạo kỳ họp.

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Hướng Linh

Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Hướng Linh diễn ra giữa lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà đang sôi nổi tổ chức nhiều phong trào thi đua lập thành tích; nhiều hoạt động chào mừng trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và TTDTT; công tác đền ơn đáp nghĩa…  nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa (09/7/1968 – 09/7/2024). Hòa chung cùng không khí tưng bừng của ngày hội lớn quê hương, Cán bộ và Nhân dân xã nhà đã hăng hái tham gia, chung tay xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động thật ý nghĩa; trong đó đã tổ chức thành công ngày hội văn hóa, kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống người Vân Kiều, Pa Cô mang họ Hồ của Bác (26/6/1946 – 26/6/2024); thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2024;

 

Đ/c Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã phát biểu diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 10, khóa XII của HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của UBND huyện đã giao tại Quyết định số 215/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hoá về ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 và Chương trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hoá năm 2024; Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND huyện Hướng Hóa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyểt sổ 01/NQ-HĐND ngày 05/01/2024 của HĐND xã Hướng Linh, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024;  Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh về việc ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; UBND xã đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 Ban hành Chương trình công tác trọng tâm xã Hướng Linh năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Hướng Linh; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân xã thực hiện Kết luận số 13-KL/HU ngày 02/01/2024 của Hội nghị lần thứ ba chín, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; và Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/01/2024 về Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Đại biểu về tham dự kỳ họp thứ 10 HĐND xã, khóa XII

Sáu tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh trên địa bàn xã Hướng Linh phát triển ổn định; mọi hoạt động đã diễn ra đúng kế hoạch; cơ bản đã thực hiện đúng theo chương trình công tác năm 2024. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao. Một số hạng mục, chương trình chuyển tiếp, vẫn đang được UBND xã chỉ đạo sát sao, phấn đấu về đích đúng kế hoạch năm và kế hoạch vốn được phân bổ.

Đ/c Hồ Duy Tuấn, PBT. Đảng ủy xã, CT. UBND xã trả lời ý kiến của cử tri và chất vấn của đại biểu tại kỳ họp.

Đ/c Hồ Văn Ngại, ĐUV, PCT. UBND xã trả lời ý kiến của cử tri và chất vấn của đại biểu tại kỳ họp.

Đ/c Hồ Văn Tuyến, PCT. UBMTTQVN xã báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền.

Đ/c Hồ Văn Ngưỡng, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND xã báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Đ/c Hồ Thị Van, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND xã báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Sau phần thảo luận, góp ý của đại biểu; ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND xã, Trên cơ sở các tờ trình đề nghị của Thường trực HĐND xã; UBND xã. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết, cụ thể như sau:

- Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024;

- Nghị quyết về Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2023;

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2025;

- Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã đối với đại biểu thể theo nguyện vọng;

- Nghị quyết Quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hướng Linh.

Thư ký kỳ họp: Ông Nguyễn Văn Hiếu – Công chức VHXH xã - Đại biểu HĐND xã thông qua các bản dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, QP-AN 06 tháng cuối năm 2024; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước xã Hướng Linh năm 2023.

Thư ký kỳ họp: Bà Lê Thị Thu – PCT. HLHPN xã - Đại biểu HĐND xã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2025; Nghị quyết về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã đối với đại biểu thể theo nguyện vọng.

Đ/c Hồ Chanh, Phó chủ tịch HĐND xã điều hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Từ những thành quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2024; HĐND xã đã vạch ra phương hướng, nhiệm vụ thiết thực cho 06 tháng cuối năm 2024. Với niềm tin tưởng đó Đ/c Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 10, khóa XII của Hội đồng nhân dân xã. Quyết tâm thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết của HĐND xã đã đề ra./.

Một số hình ảnh nổi bật trong kỳ họp thứ 10, Khóa XII, HĐND xã Hướng Linh, Nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Trần Duy

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời