Chi tiết tin - Xã Hướng Linh - Hướng Hóa

Đảng ủy xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

15:23, Thứ Tư, 10-1-2024

Sáng nay, ngày 10/01/2024, Đảng ủy xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; tập trung đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giái pháp về xây dựng Đảng bộ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết có Đ/c Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã; Đ/c Hồ Thị Vân, PBT Thường trực Đảng ủy xã; Đ/c Hồ Duy Tuấn, PBT. Đảng ủy, CT. UBND xã và các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ; Thường trực HĐND xã; Lãnh đạo UBND xã; Trưởng phó các đoàn thể xã hội; bí thư chi bộ trực thuộc; Cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Đ/c Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2023, là năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân và các doanh nghiệp, năm 2023 đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế có bước chuyển biến và chuyển dịch theo mục tiêu của nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, nên từng bước nâng cao thu nhập của người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường đi vào nền nếp và được tăng cường; tiếp tục giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 10 và Quyết định số 4069; triển khai tốt và giải ngân kịp thời đối với các công trình dự án. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều mặt tích cực: đã chủ động rà soát, tổ chức quy hoạch lại quy mô mạng lưới trường, lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; tuyên truyền vận động, huy động trẻ, học sinh đến trường và duy trì tỷ lệ chuyên cần trên lớp để nâng cao chất lượng giáo dục và phòng chống học sinh bỏ học; tập trung huy động mọi nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong Nhân dân, bào tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt là tổ chức ngày truyền thống người Vân Kiều – Pa Cô mang họ Hồ của Bác; giảm về tình trạng tảo hôn, sinh con thứ ba trở lên. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo; bảo trợ xã hội; chăm lo hỗ trợ cho Nhân dân; thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em; đồng bộ dữ liệu hộ nghèo, người có công trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Triển khai công tác khám chữa bệnh, giám sát chặt chẽ các dịch bệnh; thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và phụ nữ có thai theo quy định. Các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Công tác tổ chức và xây dựng chính quyền được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Công tác cải cách hành chính có những nổ lực mới, giải quyết thủ tục hành chính, số hóa thủ tuc hành chính ở bộ phận một cữa được tăng cường. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành và vượt chỉ tiêu trên giao.

Đ/c Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã Hướng Linh phát biểu khai mạc Hội nghị

Đại biểu về tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế, đó là:

Kinh tế xã nhà chưa có nhiều mô hình liên kết trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là việc xây dựng các mô hình trong liên kết tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm; kinh tế nông nghiệp thiếu bền vững, năng suất lao động thấp và phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, chưa chủ động được thị trường tiêu thụ; quy mô sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ còn nhỏ lẻ, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tình trạng phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma tuý, trộm cắp tài sản. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý trật tự xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa.. mặc dù đã có nhiều cố gắng nỗ lực hệ thống chính trị tuy nhiên vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông liên xã (tuyến đường Hướng Linh đi Hướng Tân) xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương của Nhân dân gặp khó khăn.

Về khách quan: Điều kiện thời tiết, khí hậu không thuận lợi; cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa mặc dù trong những năm qua đã được các cấp, ngành quan tâm đầu tư tuy nhiên vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, việc bố trí nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trục chính của xã, đường liên thôn, đường vào khu sản xuất và hệ thống cấp nước sinh hoạt, kênh mương nội đồng trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng tại địa phương gặp nhiều khó khăn, bất cập, một số hạng mục công trình, dự án đầu tư không theo Quy hoạch sử dụng đất của Đồ án Quy hoạch chung về xây dựng Nông thôn mới của xã.

Về chủ quan: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đôi lúc còn thiếu cương quyết, kịp thời; tình trạng trong chờ ỷ lại của một số bộ phận Nhân dân, không chịu khó vươn lên, không chịu khó trong lao động sản xuất. Công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã hiệu quả chưa cao, hình thức vận động tập hợp Nhân dân chưa được đổi mới.

Trên thực tiễn đạt được kết quả năm 2023, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động mọi nguồn nhân lực; khắc phục những hạn chế, Đảng bộ và Nhân dân xã Hướng Linh quyết tâm phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

Một là: Thực hiện nghiêm túc kết luận của Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kế hoạch giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện; Kết luận của Đảng ủy xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của UBND xã Hướng Linh; các nội dung ký cam kết trách nhiệm năm 2024.

Hai là: Thực hiện quyết liệt các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp theo đúng khung thời vụ, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, có ứng dụng khoa học kỷ thuật nhằm nâng cao giá trị sản phẩm gắn với kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định. Phát triển dịch vụ du lịch; vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các điểm du lịch trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao theo hướng lành mạnh, đảm bảo cho nhân dân có đời sống văn hoá phong phú, xây dượng con người mới văn minh, có khát vọng vươn lên, hăng say lao động sản xuất, phát huy hết nguồn lực con người góp phần giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng. Làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chỉ đạo tốt công tác giảm nghèo.

Ba là: Tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; dự báo tốt tình hình để chủ động giải quyết, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp. Thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ và quân dự bị động viên. Thực hiện các biện pháp quyết liệt, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm.

Thứ tư: Tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, xây dựng chương trình hành động để thực hiện. Chỉ đạo tổ chức đại hội HLHPN và Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã. Chủ động phối hợp làm tốt công tác tư tưởng và định hướng dư luận xã hội. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Thứ năm: Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo hướng “Năng động, sáng tạo, quyết liệt, cụ thể, nghiêm minh, đảm bảo công khai, dân chủ, thực chất”. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát, phản biện; vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất.

Các bí thư chi bộ trực thuộc; mặt trận và các đoàn thể xã ký kết chương trình hành động năm 2024

 

 

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2023, Đảng ủy xã Hướng Linh ghi nhận công lao đóng góp của những tập thể, cá nhân xuất sắc trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác năm mà Đảng bộ đã giao phó, Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã trao tặng giấy khen cho 01 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

 

Đ/c Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã trao tặng giấy khen cho tập thể Chi bộ Trưởng PTDTBT TH&THCS Hướng Linh

Đ/c Hồ Thị Vân, PBT Thường trực Đảng ủy xã trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong dịp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

 

Đ/c Hồ Duy Tuấn, PBT. Đảng ủy, CT. UBND xã trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong dịp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và xã; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 sẽ tạo tiền đề quan trọng, khí thế mạnh mẽ cho những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ sau. Vì vậy, tất yếu phải phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ xã dóc sức, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, trước hết là nhiệm vụ năm 2024.

Một số hình ảnh nổi bật trong dịp tổng công tác kết xây dựng Đảng năm 2023

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy xã Hướng Linh

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời